Insgesammt 989 666 Anzeigen !
Konstenlose Kleinanzeigen, Anzeigen
AT DE CH CZ SK PL FR IT UK US ES HU
ANGEBOT
03.10.2016 13:22
Mamy dwa urocze rêk¹ podniesion¹ Mê¿czyzna i Kobieta kapucynów ma³py niemowlêce podniesione w naszym domu dla adoption.Our niemowl¹t s¹ vet sprawdzane przez lekarza weterynarza i otrzymali obecne s¹ dzieci vaccinations.Our pieluchy przeszkolonych i butelki fed.The dzieci s¹ bardzo piêkne i playful.They wychodzi tak dobrze z dzieæmi i innymi posiadania domu zwierzêta jak koty i dogs.The dzieci bêd¹ pochodziæ ze wszystkich rekordów VET, gwarancja zdrowia, odgrywaj¹ zabawki, pieluchy i ksi¹¿kê rêki wyjaœniaj¹ce ich rodzaj diety, opieki i jak je zrobiæ staæ zabawa nowych ludzi i places.You mog¹ skontaktowaæ siê z nami, aby uzyskaæ wiêcej informacji, jeœli zosta³y marzy, aby mieæ zwierzaka Cebus w domu...
Präzisierende Informationen zur Anzeige
Datum: 03.10.2016 13:22
Anzeigentyp: Angebot
Nummer der Anzeige: 579001
Anzeigenrubrik: Exotische Tiere
Videos (0)
 
Fotografien (1)
 
Samce i samice kapucynek niemowlêce... - Abbildung Nr. 1
Dieser Anzeige wurde noch kein Video zugefügt.
direkte Kontaktangaben
Anzeigegeber: jana (Unregistriert)
Bezirk: Österreich
E-Mail: Für Antwort auf diese Anzeige benutzen Sie bitte das Kontaktformular unten.
Werbung
Antwortformular zur Anzeige
Weitere Möglichkeiten und Hinweise
Bekanntem die Anzeige per E-Mail übersenden
Anzeige in den Kasten zum Vergleich mit weiteren einlegen
Regelwidrigkeit, Mißbrauch u. ä. den Administratoren anzeigen
Mehrere Anzeigen der Sektion zeigen Exotische Tiere
Empfehlen und bookmarken
Weitere Anzeigen der Sektion Exotische Tiere